Dobavljači – mesarska folija

Poštovani,

Industrija mesa “Matijević” Vam se ovim putem obraća Upitom za ponudu. Kao potrošači mesarske folije u količini od 6 tona na mesečnom nivou, želimo odabrati najpouzdanije i najpovoljnije dobavljače.

Traženi artikal

NAZIV ARTIKLA: Mesarka folija
KARAKTERISTIKE: Bela, štampana u 3 boje; logo Matijević
DIMENZIJE: 500x700x0,025

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, molimo Vas da popunite dole navedeni upitnik.

Pakovanje*

Broj komada po kilogramu*

Cena po kg na mesečnom nivou*

Pun naziv i adresa dobavljača*

Kontakt osoba*

Telefon*

Email*

Ponuđena količina na mesečnom nivou*

Poreklo robe (vlastita proizvodnja, nabavka domaće tržište, uvoz...)*

Uslovi plaćanja (avans, odloženo na period od...)*

Paritet isporuke*

Mogućnost kompenzacije (delimično ili u celosti)*

Dodatni rabat na količinu/vrednost na mesečnom nivou*

Mogućnost reklamacije*

Please leave this field empty.

Vaša ponuda biće detaljno razmotrena.
Hvala Vam na saradnji.
Služba nabavke
IM Matijević

Ništa bez Matijevića