Explorer

Poštovani,
IM “Matijević” otvorena je za saradnju sa svim dobavljačima čiji asortiman ponude bi mogao da odgovara potrebama kompanije. Ukoliko smatrate da biste svojom ponudom mogli ostvariti saradnju sa nama, rado ćemo razmotriti istu.

Pun naziv i adresa dobavljača*

Telefon*

Email*

Kontakt osoba*

Ponuđeni artikal (roba/usluga)*

Karakteristike / standard*

Dimenzije proizvoda / standard*

Pakovanje*

Ponuđena količina na mesečnom nivou*

Poreklo robe (vlastita proizvodnja, nabavka, domaće tržište, uvoz,...)*

Cena na mesečnom nivou*

Uslovi plaćanja (Avans, odloženo na period od...)*

Paritet isporuke*

Mogućnost kompenzacije (delimično, u celosti,...)*

Dodatni rabat na količinu/vrednost na mesečnom nivou*

Mogućnost reklamacije*

Dobavljač dopuna

Please leave this field empty.

IM “Matijević” d.o.o.
Služba nabavke

Ništa bez Matijevića