Industrija mesa “Matijević”

Rumenački put 86
21000 Novi Sad

Telefon: +381 21 518-076

Sekretarica:

Telefon: +381 21 518-076
Tel/Fax: +381 21 6390-628

Generalni direktor:

Branka Grubor

Ind. klanica papkara:

Direktor, Stevo Ćuso - lokal 130
Mobilni: 066/88-409-07
E-mail: stevo.cuso@matijevicdoo.com

Ind. klanica pileća:

Direktor, Janko Vilus - lokal 105
Mobilni: 066/88-408-57

Magdalena Slavnić
E-mail: magdalenaslavnic@matijevicdoo.com

Proizvodnja:

Direktor, Marija Mrkšić - lokal 116

Tehnolozi:

Mirjana Racković - lokal 135
E-mail: mirjanarackovic@matijevicdoo.com

Bogdanka Zakić - lokal 135
Mobilni: 066/88-409-10
E-mail: bogdankazakic@matijevicdoo.com

Mirjana Stanišić - lokal 135
E-mail: mirjanastanisic@matijevicdoo.com

Int. laboratorija:

lokal 128

Telefon: +381 21 518-076
Tel./Fax: +381 21 518-075

Cvijetin Božić - lokal 115
Mobilni: 066/88-408-55
E-mail: cvijetinbozic@matijevicdoo.com

Zita Dačić

Lokal: 110
Telefon: +381 21 518-076
Mobilni: 066/88-408-69
Tel./Fax: +381 21 518-075
E-mail: kadrovska@matijevicdoo.com

Vukadinović Goran - lokal 104
Mobilni: 063/512-289

Telefon/Fax: +381 21 518-076 - lokal 124, 112
E-mail: brankagrubor@matijevicdoo.com

Branka Grubor
Mobilni: 064 88 308 62

Marko Vekić - lokal 112
Mobilni: 064/88-30-941

Mobilni: 066/88-408-65
Telefon: +381 21 518-076
Fax: +381 21 518-075 - lokal 108
E-mail: bezbednost@matijevicdoo.com

Telefon: +381 21 518-076
Mobilni: 066 88 408 63
E-mail: veleprodaja@matijevicdoo.com
E-mail: ekspedit@matijevicdoo.com

Kupci / veleprodaja:

Tel./Fax: +381 21 6313-325
Tel./fax: +381 21 6392-989

Branka Plavšić
Telefon: +381 21-6390-628
Mobilni: 066 88 40 856
E-mail: komercijala.ns@matijevicdoo.com

Knežević Zoran - beogradsko tržište
Mobilni: 066 88 40 906
E-mail: komercijala.bg@matijevicdoo.com

Telefon: +381 21 6310-466
Tel./Fax: +381 21 6313-325

Expedit:

Snežana Kovaćević - lokal 122
Mobilni: 066/88-406-92

Telefon: +381 21 518-076
Tel./Fax: +381 21 6323-344

Otkup žive stoke:

Smilja Njegić - lokal 104
Mobilni: 066/88-408-66
E-mail: otkup@matijevicdoo.com

Otkup živine:

Mirjana Veljković - lokal 123
Mobilni: 066/88-408-54
E-mail: mirjana.v@matijevicdoo.com

Služba nabavke

Milijana Bandić - lokal 114
E-mail: milijana.b@matijevicdoo.com

Lana Matijević
lokal 177
E-mail: lana.matijevic@matijevicdoo.com

Marketing
Telefon: +381 21 518-076
Tel./Fax: +381 21 6323-344

Milijana Bandić - lokal 114
E-mail: milijana.b@matijevicdoo.com

Telefon: +381 21 6322-918

Maja Sedlan - lokal 106
Mobilni: 064/88-30-801
E-mail: agrarmaja@matijevicdoo.com

Milica Narančić - lokal103
Telefon: +381 21 518-076
Tel./Fax: +381 21 6310-533
Mobilni: 066/88 406 87
E-mail: milicanarancic@matijevicdoo.com

Tel./Fax: +381 21 518-076

Popović Zdravko - lokal 131
Mobilni: 063/565-871
E-mail: zdravko.popovic@matijevicdoo.com

Basta Branko
Mobilni: 066/88-406-90

Miloš Radikin
Mobilni: 066/88 408 70

Lana Matijević
Telefon: +381 21 661 0662

E-mail: reklamacije@matijevicdoo.com

Ništa bez Matijevića