Opšti formular

IM „Matijević“ otvorena je za saradnju sa svim dobavljačima čiji asortiman ponude bi mogao da odgovra potrebama kompanije. Ukoliko smatrate da bi svojom ponudom mogli ostvariti saradnju sa nama, rado ćemo razmotriti istu.