IM Matijević – COVID 19 donacija

Industrija mesa Matijevic doo Novi Sad donirala je 100.000 eura Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za nabavku neophodne medicinske opreme i podršku naporima medicinskog sistema u situaciji u kojoj se danas Srbija nalazi. Takođe, Industrija mesa Matijević je donirala i 50 tona osnovnih životnih namirnica za Grad Novi Sad i sve javne službe koje doprinose funkcionisanju i na taj način podržala napore celokupnog sistema u cilju sprečavanja širenja virusa COVID 19. Dodatno, Industrija mesa Matijević ulaže sve svoje napore, da uz poštovanje najstrožih preporuka za zaštitu zaposlenih, nastavi  redovno snadbevanje kupaca mesom i mesnim prerađevinama.