Pileća klanica

U okviru IM Matijević otvoren je jedan od najsavremenijih objekata za klanje živine. Isti je opremljen vrhunskom opremom firme STORK, kapaciteta 4 000 kom/sat tj. 30 000 kom/dan. Tehnološki procesi se odvijaju na četiri odvojene konvejerske linije. Sve operacije su automatizovane od kačenja trupova živine na konvejer, omamljivanja, do pakovanja u foliju, odnosno polietilenske i stiroporne omotače.

Hlađenje živine se obavlja savremenom tehnologijom sa sistemom vlaženja, prskanjem sveže vode. U okviru objekta postoje rashladne komore predviđene za dvodnevni kapacitet. Objekat je izgrađen tako da omogućuje klanje, hlađenje, rasecanje, pakovanje i smrzavanje živine uz poštovanje veterinarskih i sanitarno higijenskih uslova.

Implementiran je i HACCP sistem, koji pored kvaliteta garantuje i zdravstvenu ispravnost pilećeg mesa proizvedenog u našoj klanici. Posebna pažnja se obraća na kvalitet i zdravstvenu ispravnost ulazne sirovine, opštu higijenu kao i higijenu rada. Dok akreditovane laboratorije vrše redovne mikrobiološke, zdravstvene analize, kontrole proizvoda i radnih površina.

Naš cilj je proizvodnja bezbednog proizvoda koji će u pogledu bezbednosti, kvaliteta, organoleptičkih i nutritivnih karakteristika, zadovoljiti ukus širokog kruga kupaca i korisnika naših proizvoda, ispuniti zahteve HACCP i važećih standarda, zakonskih propisa o zdravstvenoj ispravnosti, kvalitetu mesa i proizvoda od mesa.