sa-nase-farme

Kvalitet domaće hrane, 100% sa naše farme

Koncept Kompanije IM Matijević je baziran na principu od njive do trpeze što omogućava visok nivo kontrole i bezbednosti hrane čime se obezbeđuje plasman
visokokvalitetnog mesa i preradjevina ka našim maloprodajnim objektima. Samim tim se isključuje svaka mogućnost ugrožavanja zdravlja krajnjih korisnika.
U okviru Matijević AGRAR-a nalazi se 6 farmi. Svaka farma obuhvata fabrike stočne hrana sa kapacitetom 150 tona na dan. Svaka fabrika je uvedena u HACCP
sistem. Naše životinje hranimo sa 100% makrokomponentima proizvedenim na našim poljima, a kupujemo samo premikse koji učestvuju sa 5% potreba.

Farme svinja Galad i Jedinstvo

Farme tova svinja na Galadu i Jedinstvu su članice grupe Matijević sistema.
Kapacitet farmi je 2.000 krmača, a godišnje isporučimo 42.000 tovljenika.

Farma svinja i junadi Ravnica AD Bajmok

U Bajmoku se nalaze dve farme svinja ukupnog kapaciteta 30.000 tovljenika godišnje, kao i farma junadi kapaciteta 1.000 komada godišnje.

Farma Agrovršac DOO Vršac

Agrovršac bavi se tovom junadi. Tov junadi obavlja se na farmi „ Pristava“ Belocrkvanski put bb Vršac, kapaciteta 750 grla.
Svu hranu potrebnu za tov junadi proizvedemo na našim njivama, tj. kabastu hranu i hranu potrebnu za koncentrat.

Farma Zlatica AD Lazarevo

Kapacitet farme za tov bikova na Zlatici je 1.500 komada. Kapacitet farme svinja na Zlatici je 2.000 komada u turnusu.

Farma Planta Futog

Kapacitet farme za tov bikova u Planti Futog je 1.150 komada.

Farma Peščara DOO Banatski Karlovac

Kapaciteta 10.000 t tovljenika u turnusu, a godišnje 30.000 tovljenika.

Farme svinja su zatvorenog tipa izuzev farmi na Zlatici AD Lazarevo i Peščari DOO koje su koncipirane kao tovilišta. Kad kažemo zatvorenog tipa to znači da se na
farmi proizvode visoko kvalitetne nazimice sa kojima vršimo remont stada. Posedujemo laboratoriju za uzimanje sperme od naših nerastova.
Služba za reprodukciju vrši testiranje i odabir nazimica i nerastova koje koristimo za proizvodnju prasadi koje posle iz kategorije praseta prebacujemo
u kategoriju odgoja, a dalje u kategoriju tova. Starost tovljenika na isporuci je 170 dana sa prosečnom kilažom od 108 kg po tovljeniku.
Takođe imamo svoju Veterinarsku stanicu koja zapošljava 4 veterinara i 3 tehničara koji strogo vode računa o zdravlju životinja.

Farme pilića u okviru Mat Pile DOO

Mat Pile DOO u svom sastavu ima šest farmi tovnih pilića i to u:
Srpskom Itebeju, Hetinu, Banatskom Karađorđevu, Banatskom Dvoru, Radojevu, Tordi
Kapacitet svake farme je po 200-220.000 komada u turnusu. U 2016. godini je isporučeno 4.346.826 komada naših pilića (9.903.668 kg), a ove godine ćemo
isporučiti oko 7.200.000 komada ili 17.000 tona piletine.

Način ishrane naših pilića je zasnovan na principu sve sa naših njiva. Naime, svu hranu koja se potroši u navedena tri objekta obezbeđujemo iz našeg sistema ,
odnosno iz Fabrike stočne hrane Galad DOO Kikinda.

Svi procesi na našim farmama u skladu su sa najvišim standardima, a to znači da je svaki delić hrane koji se koristi za ishranu stoke 100% prirodan i bez
hemikalija. Naši proizvodi nisu putovali preko okeana da bi došli do vaše trpeze, već sa naših farmi stižu direktno do vas.

sa-nase-farme