Radno vreme diskonta IM Matijević

 

Preporukom ili odlukom Gradskih štabova za vanredne situacije moguća je izmena radnog vremena za neke objekte.