Kompanija IM Matijević je u stalnoj potrazi za novim ljudima koji će doprineti unapređivanju poslovanja i zajedničkom ostvarivanju ciljeva. Uvek rado primamo Vaše biografije i istu nam možete poslati u svakom trenutku.


Trenutno otvorena radna mesta

Tražimo nove članove tima

Mesto rada: NOVI SAD

IM Matijević doo Novi Sad traži obrazovane i dinamične mlade ljude,
ambiciozne, timski orijentisane i spremne da uče.

Pridružite nam se i postanite član tima uspešnih u oblasti:

 • mesne industrije i trgovine (više izvršilaca)
 • poljoprivrede (više izvršilaca)
 • hotelijerstva i ugostiteljstva (više izvršilaca)

Kada jedna kompanija godinama posluje u dinamičnom okruženju, napreduje i širi se kako u krugu svoje primarne delatnosti, tako i u drugim granama, to je jasan pokazatelj kvaliteta poslovne politike i poslovnih poteza koje ta kompanija povlači. Dobru i stabilnu kompaniju čine i njeni zaposleni i zato kompanija Matijević sa svim pridruženim firmama poklanja veliku pažnju birajući kadrove koji imaju želju za sticanjem praktičnih znanja i usvajanja sistema rada koji je rezultat dugogodišnjeg uspešnog poslovanja.

Našu kompaniju ćete prepoznati kao mesto gde se neguju talenti i gde se mladim ljudima pruža šansa da praktično primene znanja stečena školovanjem. Teorijska znanja su veoma značajna, ali pravu primenu dobiju tek kada se suočite sa realnom situacijom u poslovnom okruženju. Cilj svih zaposlenih je postizanje zacrtanih rezultata rada kompanije, jer uspeh kompanije je i uspeh svakog njenog zaposlenog.

Kada kompanija broji preko 2500 zaposlenih, veoma je bitno imati kvalitetne rukovodioce. U želji da proširimo svoj tim menadžera, pozivamo sve mlade ljude koji su spremni da uče i da stiču iskustvo, ukoliko ga nemaju, da postanu deo našeg tima i da radeći sa vrhunskim stručnjacima postanu i sami odlični u radu i rukovođenju.

Kao kompanija koja pre svega ceni rad i rezultate, prilikom odabira kadrova odlučujemo na osnovu veština i kvalifikacija koje imate, a nagrađivanje i napredovanje biće zasnovano na rezultatima koje u poslu postižete.

Uslovi:

 • VSS odgovarajućeg usmerenja obzirom na oblast interesovanja
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika
 • Aktivno poznavanje rada na računaru
 • Vozački ispit „B“ kategorije-aktivan vozač

Profil kandidata:

 • odgovornost i sistematičnost
 • kreativnost i inovativnost
 • orijentisanost ka rezultatima
 • komunikacijske veštine
 • sposobnost za samostalan i timski rad
 • sposobnost za rad pod pritiskom
 • sposobnost upravljanja ljudima i vremenom

Svi koji se  prepoznaju i misle da poseduju navedene kvalitete, da imaju  osobine lidera, stvorenu viziju o  unapređenju  proizvodnje i stvaranju kvalitetnog, a tržišno prihvatljivog proizvoda, koji su spremni da se oprobaju i da daju rezultate u jednoj od navedenih oblasti neka svoj CV dostave na sledeću mail adresu: kadrovska@matijevicdoo.com

Higijeničar

Mesto rada: Novi Sad

Opis poslova:

• obavlja  poslove  održavanja  higijene  u  proizvodnji i pomoćnim prostorijama
• poslove  održavanja  higijene  mašina za pranje štapova, mašina za pranje gajbi, mašine za pranje  kuter kolica, ambalaže
• obavlja poslove čišćenja i  dezinfekcije podova uz pomoć centralnog sistema za održavanja higijene
• poslove održavanja kruga preduzeća
• poslove održavanja dela zelenih površina
• odgovoran je za primenu propisa BZNR i ZOP-a, odgovoran je za ostale poslove po nalogu pretpostavljenog rukovodioca u okviru svoje stručne spreme
• obavlja i druge poslove po nalogu  pretpostavljenog

Uslovi za kandidata:

• prethodno radno iskustvo – bez iskustva
• I, II stepen stručne spreme

Očekujemo od Vas:

• Pouzdanost
• Upornost u radu
• Fizička spremnost

Nudimo Vam:

• Mogućnost rada u jednoj od najbrže rastućih kompanija
• Siguran posao

Biće kontaktirani samo kandidati koji na osnovu pregleda biografija uđu u uži izbor.

Mesar u pandleraju i klanici papkara

Mesto rada: Novi Sad

Opis posla:

• Obavlja sve mesarske poslove za koje je zadužen mesar u skladu sa procedurama (rasecanje, iskoštavanje, obrada mesa…)

Uslovi za kandidata:

• Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Očekujemo od Vas:

• Pouzdanost
• Upornost u radu
• Komunikativnost

Nudimo Vam:

• Mogućnost rada u jednoj od najbrže rastućih kompanija
• Siguran posao
• Mogućnost napredovanja

Radnik u pilećoj klanici

Mesto rada: Novi Sad

Opis posla:

• radi na rasecanju trupova,
• radi na klasiranju mesa, priprema, puni i deklariše napunjenu ambalažu,
• paletira upakovanu robu i odlaže na za to predviđeno mesto

Uslovi za kandidata:
• prethodno radno iskustvo – poželjno
• I, II stepen stručne spreme

Očekujemo od Vas:
• Pouzdanost
• Upornost u radu
• Fizička spremnost

Nudimo Vam:
• Mogućnost rada u jednoj od najbrže rastućih kompanija
• Siguran posao, redovna isplata zarade (plata od 40.000- 50.000) plaćen putni trošak
• Rad u prvoj smeni, obezbeđen topli obrok

Biće kontaktirani samo kandidati koji na osnovu pregleda biografija uđu u uži izbor

Električar mašinskih postrojenja - frigoelektričar

Mesto rada: NOVI SAD

Opis poslova:

• Održavanje elektroinstalacije i komandne table
• Održava trafostanice
• Ugrađivanje i održavanje automatike
• Vrši sve vrste popravki elektrouređaja
• Trebovanje elektromaterijala, rad na otklanjanju složenih kvarova, radi na generalnim opravkama elektrouređaja
• Rad na rekonstrukciji i izradi novih komandnih ormana,
• Učestvovanje u radovima investicionog održavanja
• Rad na održavanju el. dela na mašinama u pogonima
• Održavanje postrojenja van pogona
• Održavanje i popravke u prodajnim objektima
• Vođenje evidencije intervencija i utrošenog materijala

Uslovi za kandidata:

• prethodno radno iskustvo – 6 meseci na istim ili sličnim poslovima
• III ili IV stepen stručne spreme

Očekujemo od Vas:

• Pouzdanost
• Upornost u radu
• Komunikativnost
• Ambicioznost

Nudimo Vam:

• Mogućnost rada u jednoj od najbrže rastućih kompanija
• Siguran posao
• Mogućnost napredovanja

Biće kontaktirani samo kandidati koji na osnovu pregleda biografija uđu u uži izbor

Fizički radnik za utovar i istovar robe

Mesto rada: NOVI SAD

Uslovi za kandidata:

prethodno radno iskustvo– bez iskustva
I, II stepen stručne spreme

Opis posla:

• Vrši pakovanje robe
• Vrši utovar i istovar robe i ambalaže
• dužan je za urednu i brzu dopremu klasiranog mesa i proizvoda od komore do ekspedita

Očekujemo od Vas:

• Pouzdanost
• Upornost u radu
• Fizička spremnost

Nudimo Vam:

• Mogućnost rada u jednoj od najbrže rastućih kompanija
• Siguran posao

Biće kontaktirani samo kandidati koji na osnovu pregleda biografija uđu u uži izbor

Keramičar

Mesto rada: NOVI SAD

Opis poslova:

• vrši održavanje iz keramičarske struke
• postavlja sve vrste pločica, vrši zamenu postojećih pločica, vrši popravku i zamenu sanitarija
• u obavezi je da obilazi sve objekte i ukaže o potrebi vršenja popravki u okviru keramičarskih i molerskih radova
• održava i vrši popravke u krugu preduzeća u okviru keramičarskih i molerskih radova
• održava i vrši popravke u maloprodajnim objektima
• trebuje materijal, vodi evidenciju intervencija i utrošenog materijala
• odgovoran je za kvalitet izvršenih radova i sve poslove iz svog delokruga rada
• odgovoran je za primenu propisa BZNR i ZOP-a
• neposredno odgovoran šefu održavanja

Uslovi za kandidata:

• prethodno radno iskustvo – 6 meseci na istim ili sličnim poslovima
• III ili IV stepen stručne spreme

 Očekujemo od Vas:

• Pouzdanost
• Upornost u radu
• Komunikativnost

Nudimo Vam:

• Mogućnost rada u jednoj od najbrže rastućih kompanija
• Siguran posao
• Mogućnost napredovanja

Biće kontaktirani samo kandidati koji na osnovu pregleda biografija uđu u uži izbor

Mašinbravar

Mesto rada: NOVI SAD

Opis posla:  

• Održavanje mašina i ostalih postrojenja
• Rad na otklanjanju složenih kvarova
• Rad na generalnim opravkama mašina
• Rad na rekonstrukcijama i izradi delova za mašine
• Učestvovanje u radovima investicionog održavanja
• Rad na održavanju i oštrenju noževa, štelovanju i postavljanju
• Održavanje postrojenja van pogona
• Vršenje montaže i demontaže novih mašina i postrojenja
• Održavanje i popravke u prodajnim objektima
• Trebovanje materijalala i vođenje evidencije intervencija i utrošenog materijala

 Uslovi za kandidata:

• prethodno radno iskustvo – 6 meseci na istim ili sličnim poslovima
• II ili III stepen stručne spreme

Očekujemo od Vas:

• Pouzdanost
• Upornost u radu
• Komunikativnost
• Ambicioznost

Nudimo Vam:

• Mogućnost rada u jednoj od najbrže rastućih kompanija
• Siguran posao
• Mogućnost napredovanja

Biće kontaktirani samo kandidati koji na osnovu pregleda biografija uđu u uži izbor

Mašinski inženjer

Mesto rada: NOVI SAD

Uslovi:

• Radno iskustvo: 3 godine u struci na istim ili sličnim poslovima u industrijskoj proizvodnji
• Stručna sprema: VII stepen – Mašinski inženjer
• Vozačka dozvola „B“ kategorije
• Rad u pogonu
• Timski rad, liderstvo, odgovornost, inicijativa

Poslovi i radni zadaci:

• organizuje rad službe mašinskog održavanja
• vrši plansko, sistematično i dokumentovano održavanje mašinskog dela pogona
• koordinira sa šefovima ostalih organizacionih jedinica i u saradnji sa njima interveniše kod svih zadesnih kvarova
• daje inicijativu za nabavku potrošnog i drugog materijala
• vodi evidenciju utrošenog materijala i vremenu intervencije
• kontroliše i nadgleda rad linija i ostalih sistema u proizvodnim pogonima
• planira i sprovodi preventivno održavanje na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou
• organizuje izvođenje radova na novosagrađenim objektima
• zaprima i vodi evidenciju lagera rezervnih delova

Očekujemo od Vas:

• Dobre organizacione sposobnosti
• Upornost, sistematičnost i analitičnost
• Sposobnost za rad u stresnim situacijama
• Multitasking – sposobnost za rad više stvari istovremeno
• Sposobnost za rad u timu
• Predanost i lojalnost
• Tolerantnost i komunikativnost

Nudimo Vam:

• Mogućnost rada u jednoj od najbrže rastućih kompanija
• Siguran posao
• Mogućnost napredovanja

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Mesar

Mesto rada: NOVI SAD

Opis posla:  

• Obavlja poslove prodaje i pakovanja robe i sve mesarske poslove za koje je zadužen mesar u skladu sa procedurama
• Brine o higijensko-zdravstvenoj ispravnosti robe
• Vrši skladištenje robe i vodi evidenciju o ulazu i izlazu robe

Uslovi za kandidata:

• Iskustvo na istim ili sličnim poslovima
• Minimum III stepen stručne spreme  Očekujemo od Vas:
• Pouzdanost
• Upornost u radu
• Komunikativnost
• Ambicioznost

Nudimo Vam:

• Mogućnost rada u jednoj od najbrže rastućih kompanija
• Siguran posao
• Mogućnost napredovanja

Biće kontaktirani samo kandidati koji na osnovu pregleda biografija uđu u uži izbor.

Prodavac

Mesto rada: NOVI  SAD, BEOGRAD

Opis posla:

• Obavlja poslove prodaje i pakovanja robe i poslove za koje je zadužen u skladu sa procedurama
• Vodi evidenciju o ulazu i izlazu robe i vrši skladištenje robe
• Zajedno sa ostalim trgovcima i pomoćnim radnicima odgovoran je za rad, red i čistoću u prodavnici, za ispravnost cena u prodavnici, deklarisanje robe, rok trajanja robe i sl.
• Brine o higijensko-zdravstvenoj ispravnosti robe
• Vrši skladištenje robe i vodi evidenciju o ulazu i izlazu robe

Uslovi za kandidata:

• Iskustvo na istim ili sličnim poslovima
• Minimum III stepen stručne spreme  Očekujemo od Vas:
• Pouzdanost
• Upornost u radu
• Komunikativnost
• Ambicioznost

Nudimo Vam:

• Mogućnost rada u jednoj od najbrže rastućih kompanija
• Siguran posao
• Mogućnost napredovanja

Biće kontaktirani samo kandidati koji na osnovu pregleda biografija uđu u uži izbor.

Radnik na održavanju u kotlarnici-gasni kotlovi

Mesto rada: NOVI SAD

Opis poslova:

– vrši pripremanje kotlova za rad
– vrši puštanje u pogom i kontrolu ispravnosti rada i zaustavljanja, u skladu sa uputstvom za rukovanje
– blagovremeno servisira kotlove
– blagovremeno izveštava o svim uočenim nedostacima i preduzima neophodne mere za njihovo saniranje
– vodi evidenciju o baždarenju sigurnosih ventila
– trebuje potreban materijal
– vodi evidenciju o preduzetim intervencijama
– vodi evidenciju o utrošenom materijalu
– svakodnevno proverava ispravnost podešavanja i povezivanja sigurnosne i regulacione opreme – obavlja redovan godišnji remont kotlovskog postrojenja
– održava pritisak na dozvoljenom nivou
– vrši kontrolu sistema za sigurnost i zaštitu gasne ložišne instalacije prema utvrđenoj proceduri, koja se definiše u u putstvu za rukovanje
– odgovoran je za primenu propisa BZNR i ZOP-a
– neposredno odgovoran šefu održavanja

Uslovi za kandidata:

• prethodno radno iskustvo – 6 meseci na istim ili sličnim poslovima
• obuka za rukovaoca parnih kotlova
• III ili IV stepen stručne spreme

Očekujemo od Vas:

• Pouzdanost
• Upornost u radu
• Komunikativnost

Nudimo Vam:

• Mogućnost rada u jednoj od najbrže rastućih kompanija
• Siguran posao
• Mogućnost napredovanja

Biće kontaktirani samo kandidati koji na osnovu pregleda biografija uđu u uži izbor

Radnik na vakum pakovanju

Mesto rada: NOVI SAD

Opis posla:

• dovlači kolica sa pripremljenom robom za pakovanje
• donosi i priprema čiste gajbe u odeljenje
• donosi repro materijal iz magacina
• vrši pripremu proizvoda za pakovanje
• stavlja isečene proizvode u odgovarajuće kese za vakum, ili ih slaže u formirane posudice na automatskoj mašini za pakovanje
• stavlja upakovane proizvode na vagu za etiketiranje, zatim ih slaže u gajbe i odnosi u komoru za hlađenje

Uslovi za kandidata:

• I, II, III ili IV stepen stručne spreme
• mesto boravišta u Novom Sadu ili bližoj okolini

Očekujemo od Vas:

• Pouzdanost
• Upornost u radu
• Fizička spremnost

Nudimo Vam:

• Mogućnost rada u jednoj od najbrže rastućih kompanija
• Siguran posao

Biće kontaktirani samo kandidati koji na osnovu pregleda biografija uđu u uži izbor

Radnik u proizvodnji i preradi mesa

Mesto rada: NOVI SAD

Uslovi za kandidata:

• prethodno radno iskustvo – 6 meseci na istim ili sličnim poslovima
• I, II, III ili IV stepen stručne spreme

Očekujemo od Vas:

• Pouzdanost
• Upornost u radu
• Komunikativnost
• Fizička spremnost

Nudimo Vam:

• Mogućnost rada u jednoj od najbrže rastućih kompanija
• Siguran posao
• Mogućnost napredovanja

Biće kontaktirani samo kandidati koji na osnovu pregleda biografija uđu u uži izbor

Vozač teretnog vozila - C kategorija

Mesto rada: NOVI SAD

Uslovi za kandidata:

• prethodno radno iskustvo – 1 godina na istim ili sličnim poslovima
• III ili IV stepen stručne spreme
• iskustvo sa „C“ kategorijom
• boravište u Novom Sadu ili okolini

Očekujemo od Vas:

• Pouzdanost
• Upornost u radu
• Komunikativnost

Nudimo Vam:

• Mogućnost rada u jednoj od najbrže rastućih kompanija
• Siguran posao

Biće kontaktirani samo kandidati koji na osnovu pregleda biografija uđu u uži izbor

Popunite Vašu aplikaciju