“Dopuna akta o proceni rizika”

Preuzmi

“Nacrt ugovora
o statusnoj promeni pripajanja”

Preuzmi

“Nacrt ugovora o pripajanju”

Preuzmi

“IMM Nacrt plana podele 12-2018”

Preuzmi

“IMM pismo poveriocima”

Preuzmi

“Obaveštenje čl.495-st.2”

Preuzmi

“Prilog 1 – saglasnost osnivača”

Preuzmi

“Prilog 2
– Predlog izmena Osnivačkog akta”

Preuzmi

“Prilog 3 – Predlog osnivačkog akta
MPZ-AGRAR-DVA”

Preuzmi

“Prilog 4
– Deobeni bilans stanja 30.11.2018.”

Preuzmi

“Prilog 5 – Spisak članova”

Preuzmi

“Prilog 6 – Spisak zaposlenih”

Preuzmi

“Nacrt osnivačkog akta
MPZ-AGRAR-DVA”

Preuzmi