"Dopuna akta o proceni rizika"

Preuzmi
"Nacrt ugovora
o statusnoj promeni pripajanja"


Preuzmi
"Nacrt ugovora o pripajanju"

Preuzmi
"IMM Nacrt plana podele 12-2018"

Preuzmi
"IMM pismo poveriocima"

Preuzmi
"Obaveštenje čl.495-st.2"

Preuzmi
"Prilog 1 - saglasnost osnivača"

Preuzmi
"Prilog 2
- Predlog izmena Osnivačkog akta"


Preuzmi
"Prilog 3 - Predlog osnivačkog akta
MPZ-AGRAR-DVA"


Preuzmi
"Prilog 4
- Deobeni bilans stanja 30.11.2018."


Preuzmi
"Prilog 5 - Spisak članova"

Preuzmi
"Prilog 6 - Spisak zaposlenih"

Preuzmi
"Nacrt osnivačkog akta
MPZ-AGRAR-DVA"


Preuzmi