Naši proizvodi nisu putovali preko okeana da bi došli do vaše trpeze, već sa naših farmi stižu direktno do vas.

Koncept kompanije IM Matijević je baziran na principu "Od njive do trpeze", što podrazumeva da naše životinje hranimo sa 100% makrokomponentima poizvedenim na našim poljima, a kupujemo samo premikse koji učestvuju sa 5% potreba. Ovakav princip omogućava visok nivo kontrole i bezbednosti hrane čime se obezbeđuje plasman visokokvalitetnog mesa i prerađevina ka našim maloprodajnim objektima, a isključuje svaka mogućnost ugrožavanja zdravlja naših krajnih korisnika.


Stočne farme
Farme pilića