Kompanija

Da bi uspeo na bilo kom polju, čovek mora imati viziju. Ja sam je imao pre 45 godina čuvajući dve svinje koje su bile pravo malo bogatstvo moje siromašne porodice. Shvatio sam da bih bio bolje iskorišten kada bi čuvao sto ili više. Od tada pa do danas fasciniraju me velike brojke. Visoka produktivnost, niski troškovi i optimalan kvalitet uz praćenje zahteva tržišta i prilagođavanje istim, osnova su svega. Svi koji misle i ponašaju se drugačije završavaju na smetlištu privrede.

Mnogi me pitaju kada stati i uživati u plodovima svoga rada. Mišljenja sam da tu stajanja nema. Ja se najbolje odmaram dok žurim napred, a najvažnije u svemu je doneti odluku, pa makar bila i pogrešna. Sa stanovištva poslodavca koji ima preko dve i po hiljade zaposlenih, mogu samo reći da nema loših radnika, postoje samo loši rukovodioci. Kada se sve to shvati uspeh je neizbežan.

S poštovanjem,

Petar Matijević

Preduzeće za proizvodnju i promet Industrija mesa “Matijević” je organizovano kao Društvo sa ograničenom odgovornošću sa udelom od 100% privatnog kapitala. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja i promet mesa i mesnih prerađevina.

Matijević DOO iz Novog Sada, od svog osnivanja 1991. godine kao zanatsko trgovačka radnja “MIM”, uvek je težila usponu i razvoju proizvodnje i proizvodnih kapaciteta i danas je postala vodeća firma u Srbiji u proizvodnji, preradi i prometu mesa i mesnih prerađevina. Danas, kompanija broji više od 1700 zaposlenih, od kojih više od 1100 radi u 152 maloprodajna objekta širom zemlje, od severa do juga Srbije.

U svom sastavu ima 30 privrednih društava iz oblasti poljoprivrede, trgovine i ugostiteljstva. IM Matijević d.o.o. zajedno sa tim preduzećima čini jedan konglomerat, koji objedinjuje 2.400 zaposlenih i prostire se na oko 19.000 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu na teritoriji pokrajine Vojvodine, a sa državnim zemljištem u zakupu, obrađuje se ukupno oko 31.000 ha poljoprivrednog zemljišta.

Kupovinom članskih uloga dve poljoprivredne zadruge u Republici Hrvatskoj, u Starim Jankovcima i Negoslavcima, sa oko 1.500 ha obradivog zemljišta, vlasnik kompanije IM Matijević g-din Petar Matijević, postao je i najveći vlasnik oranica u toj zemlji, što ga posebno vezuje za taj kraj kao rodno mesto, gde je je proveo najlepše dane svoga detinjstva.

Proizvodnja

Industrijska proizvodnja je organizovana na jednom mestu i obavlja se novoizgrađenim proizvodno-skladišnim objektima sa najsavremenijom opremom, koja se danas koristi u proizvodnji i preradi mesa i mesnih prerađevina u razvijenim zapadno evropskim zemljama.

Proizvodni pogoni su građeni u poslednjih par godina, površine od 30.000 m², od kojih je posebno za naglasiti:

 • savremena linija klanja krupne stoke kapaciteta od 1.500 jedinica/8 sati
 • savremena linija klanja živine kapaciteta 4.500 komada/sat
 • linija pandlovanja koja po svom kapacitetu prati liniju klanja
 • mašinska obrada sa linijom punjenja gotovih proizvoda kapaciteta do 120 tona dnevno
 • pogon trajne robe kapaciteta 300 tona mesečno
 • komore za duboko zamrzavanje kapaciteta do 3.000 tona

U industrijskoj proizvodnji, pogoni su opremljeni po najsavremenijoj tehnologiji i prosečno dnevno proizvode oko 120 tona gotovih proizvoda, od čega se 95% realizuje u 152 sopstvena savremeno opremljena maloprodajna objekata u šezdeset gradova širom Srbije, dok se preostalih 5% proizvodnje realizuje u veleprodaji.

Pored toga, organizovana je i sopstvena služba za transport, sa preko 100 specijalizovanih najmodernije opremljenih vozila za prevoz žive stoke, živine i gotovih proizvoda od industrijskih pogona do maloprodajnih objekata.

Najsavremenija i moderna tehnologija, visoki kvalitet proizvoda, brendirana ambalaža, su preporuke da se potrošači opredele za proizvode ove kompanije.

 • Junad

  10.000

 • Svinje

  300.000

  Prasad

  35.000

 • Pilići

  8.000.000

  Laki pilići

  85.246

  Teške koke

  78.800

 • Jagnjad

  6.000

  Ovce

  434

Značaj

Značajni deo akumulacije, društvo je investiralo, odnosno usmeravalo u kupovinu, sanaciju i ozdravljenje proizvodnih programa drugih privrednih društava, u kojima je kupovinom akcija postajalo većinski vlasnik.

Reč je o društvima iz mnogih privrednih oblasti koja se sa pravom, kao povezana društva, mogu smatrati povezanim i u smislu zaokruženog proizvodnog ciklusa tzv. “od njive do trpeze”:

Mpz-Agrar doo Novi Sad

Bezdan AD Bezdan, Ravnica AD Bajmok, Zlatica AD Lazarevo, Jednota DOO, Kovačica, Galad DOO Kikinda, Ribar DOO Novi Kneževac, Mlintest DOO Šid, Pobeda DOO Boka, Jedinstvo DOO Kikinda, Agrovršac DOO Vršac, Ratar DOO, Jaša Tomić, Agrarmat Banat dva DOO Radojevo, Mat-pile DOO Srpski Itebej, Matijevićagrar-Vet DOO Kikinda, veterinarska služba.

Ekolab d.o.o. Novi Sad preduzeće za ispitivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica, MAT-AGRO DOO Novi Sad, veleprodaja žitarica. Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka Prekon DOO Zrenjanin. Trgovinsko-proizvodna delatnost Agrovojvodina – mehanizacija DOO Novi Sad.

Mat-real Estate doo Novi Sad

Promet nekretnina: Tekstilpromet DOO Zrenjanin, Uzor DOO Novi Sad, Uzor-promet DOO Novi Sad, Bazar DOO Novi Sad, Novotrans DOO Novi Sad

Ugostiteljstvo: UTP Sloboda DOO Novi Sad, UTP Vojvodina DOO Zrenjanin, Hotel Centar DOO, Novi Sad, Hotel Aleksandar DOO Novi Sad