Industrijska klanica IM "Matijević" u Novom Sadu je jedan od najsavremenijih objekata ovog tipa i kapaciteta u Evropi. Savremeni stočni depoi protočnog tipa obezbeđuju u potpunosti traženu dobrobit u pripremi za klanje.
U okviru IM "Matijević" otvoren je jedan od najsavremenijh objekata za klanje živine. Opremljen je vrhunskom opremom, a tehnološki procesi se odvijaju na četiri odvojene konvejerske linije.