Domaća svinjska mast
2kg kantica
1576
Domaća svinjska mast
1kg, kantica
1575
Domaća svinjska mast
1275