PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD ul.
Rumenački put br. 86, 21000 Novi Sad
PIB: 100276831 / Matični broj: 08588759

Skupština društva
(osnivači - dva udela)
Stručne službe društva:
Sektori
Maloprodaja
Oblast proizvodnje
Tehnički sektor