1302 Suvi vrat u mrežici

1702 Suvi vrat u mreži “v” komadi

1311 Panceta

1711 Panceta “v” komadi

1334 Suva svinjska pečenica

1734 Suva svinjska pečenica “v”

1303 Dimljena pečenica

1309 Suva šunka